Cadarnhaodd Josua a Solomon nad oedd gair o addewidion Jehofa wedi methu. (Jos 23:14; 1Br 8:56) Mae tystiolaeth y ddau dyst dibynadwy hyn yn ychwanegu at y sail gadarn y gallwn adeiladu ein ffydd arni.—2Co 13:1; Tit 1:2.

Sut cyflawnodd Jehofa ei addewidion yn nyddiau Josua? Gwylia’r ddrama fideo gyda dy deulu Not One Word Has Failed.Yna gofynna’r cwestiynau canlynol: (1) Sut gelli di efelychu gweithredoedd ffydd Rahab? (Heb 11:31; Iag 2: 24-26) (2) Sut mae esiampl Achan yn profi bod anufudd-dod bwriadol yn arwain at drychineb? (3) Er roedd dynion Gibeon yn rhyfelwyr, pam gwnaethon nhw dwyllo Josua a gwneud heddwch gydag Israel? (4) Sut daeth gair Jehofa yn wir pan fuodd pum brenin yr Amoriaid yn bygwth Israel? (Jos 10:5-14) (5) Sut mae Jehofa wedi dy helpu di wrth iti roi Teyrnas Dduw a’i gyfiawnder yn gyntaf yn dy fywyd?—Mth 6:33.

Wrth inni feddwl am bopeth mae Jehofa wedi ei wneud, yn ei wneud, a bydd yn ei wneud, mae ein ffydd yn ei addewidion yn tyfu’n gryfach.—Rhu 8:31, 32.

A yw dy ffydd di fel ffydd Josua?