Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | JEREMEIA 51-52

Mae Gair Jehofa yn Dod yn Wir i’r Manylyn Lleiaf

Mae Gair Jehofa yn Dod yn Wir i’r Manylyn Lleiaf

Rhagwelodd Jehofa y dyfodol yn fanwl gywir

Saethwr gwarchodlu brenhinol Persia

“Rhowch fin ar y saethau!”

51:11, 28

  • Roedd y Mediaid a’r Persiaid yn saethwyr bwa saeth gwych, y bwa oedd eu prif arf. Roedden nhw’n gloywi neu roi sglein ar eu saethau i wneud iddyn nhw dreiddio yn ddyfnach

“Bydd milwyr Babilon yn stopio ymladd”

51:30

  • Dywed Cronicl Nabonidus: “Aeth byddin Cyrus i mewn i Fabilon heb frwydr.” Mae’n debyg fod hyn yn golygu nad oedd llawer o ymladd ac mae’n cytuno â phroffwydoliaeth Jeremeia

Cronicl Nabonidus

51:37, 62

“Bydd Babilon yn bentwr o rwbel . . . , Bydd yn lle anial am byth”

  • Gan ddechrau yn 539 COG, dechreuodd Babilon golli ei gogoniant. Bwriad Alecsander Fawr oedd gwneud Babilon yn brif ddinas iddo, ond bu farw’n sydyn. Ar ddechrau’r cyfnod Cristnogol, roedd cymuned o Iddewon yn byw yno o hyd, a dyma’r rheswm i’r apostol Pedr ymweld â Babilon. Ond erbyn y bedwaredd ganrif OG, roedd y ddinas yn adfeilion, ac yn y diwedd doedd hi ddim yn bodoli o gwbl

Pa effaith dylai cyflawniad proffwydoliaethau’r Beibl ei gael arnaf?

 

Beth gallaf ei ddysgu i eraill am y broffwydoliaeth hon?