Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cadw Safonau Moesol Jehofa

Cadw Safonau Moesol Jehofa

Mae Jehofa Dduw yn gosod safonau moesol ar gyfer dynol-ryw. Er enghraifft, mae’n datgan bod priodas yn bartneriaeth barhaol rhwng dyn a dynes. (Mth 19:4-6, 9) Mae Duw yn condemnio pob math o anfoesoldeb rhywiol. (1Co 6:9, 10) Ganddo ef hefyd y cawn egwyddorion ynglŷn â’n gwisg a thrwsiad sy’n gosod ei bobl ar wahân.—De 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Yn y byd sydd ohoni heddiw, mae llawer yn gwrthod safonau Jehofa. (Rhu 1:18-32) Maen nhw’n caniatáu i ffasiwn gael dylanwad ar eu gwisg a thrwsiad, a’u hymddygiad hefyd. Mae llawer yn fflawntio eu hymddygiad drwg ac yn beirniadu eraill sy’n byw yn ôl safon wahanol.—1Pe 4:3, 4.

Mae’n rhaid i Dystion Jehofa fod yn ddewr wrth gadw safonau moesol Duw. (Rhu 12:9) Sut? Dylen ni ddefnyddio tact i esbonio yr hyn sy’n dderbyniol ganddo. Ond mae angen inni hefyd gadw safon uchel yn ein bywydau ein hunain. Er enghraifft, wrth ddewis steil o wisg a thrwsiad, gallwn ofyn i ni’n hunain: ‘Ydy fy newisiadau yn adlewyrchu safonau Jehofa neu safonau’r byd? Ydy fy ngwisg a thrwsiad yn gwneud imi sefyll allan fel Cristion sy’n parchu Duw?’ Neu wrth ddewis rhaglen neu ffilm i’w wylio, cawn ofyn i ni’n hunain: ‘A fyddai Jehofa’n cymeradwyo’r rhaglen? Safonau moesol pwy sy’n cael eu hyrwyddo? A fydd fy newis o adloniant yn debygol o danseilio fy moesau? (Sal 101:3) A allai fy newis fod yn faen tramgwydd i fy nheulu neu eraill?’—1Co 10:31-33.

Pam mae hi’n bwysig i gadw safonau moesol Jehofa? Yn fuan bydd Crist Iesu yn dinistrio’r cenhedloedd a phob drygioni. (Esec 9:4-7) Dim ond y rhai sy’n gwneud ewyllys Duw fydd ar ôl. (1In 2:15-17) Gad inni, felly, hybu safonau moesol Jehofa fel bod y rhai sy’n gweld ein hymddygiad da yn clodfori Duw.—1Pe 2:11, 12.

Beth mae fy newis o wisg a thrwsiad yn dweud am fy safonau moesol i?

GWYLIA’R FIDEO DOD YN FFRIND I JEHOFA—UN DYN, UN DDYNES AC YNA YSTYRIA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pam mae hi’n ddoeth i fyw yn ôl safonau Jehofa?

  • Pam dylai rhieni ddechrau dysgu safonau moesol Jehofa i’w plant pan yn ifanc iawn?

  • Sut gall yr hen a’r ifanc helpu pobl i elwa ar ddaioni Duw?