Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cael Llawenydd Wrth Bregethu’r Newyddion Da

Cael Llawenydd Wrth Bregethu’r Newyddion Da

Wyt ti erioed wedi’i chael hi’n anodd i bregethu? Wel, do, fyddai ateb sawl un i’r cwestiwn hwnnw. Pam? Efallai fod difaterwch neu gasineb yn codi’n aml yn ein tiriogaeth neu fod gennyn ni ofn siarad â phobl ddiarth. Yn ddi-os, gall y pethau hyn daflu dŵr oer dros ein llawenydd. Eto, rydyn ni’n addoli’r Duw hapus sydd eisiau inni ei wasanaethu gyda llawenydd. (Sal 100:2) Beth yw tri rheswm da dros gael llawenydd wrth bregethu?

Yn gyntaf, rydyn ni’n cyhoeddi neges o obaith. Er bod gobaith yn lleihau yn ein cymunedau heddiw, gallwn lenwi calonnau pobl gyda “newyddion da.” (Esei 52:7) Ond gall newyddion da Teyrnas Dduw roi llawenydd i ninnau hefyd. Cyn mynd allan i bregethu, myfyria ar y bendithion a ddaw ar y ddaear o dan Deyrnas Dduw.

Yn ail, mae’r newyddion da a bregethwn yn dod â manteision ysbrydol a chorfforol i’r bobl sy’n gwrando. Maen nhw’n dysgu rhoi’r gorau i arferion niweidiol a chael y gobaith o fywyd tragwyddol. (Esei 48:17, 18; Rhu 1:16) Gallwn ddychmygu ein hunain mewn gwaith chwilio ac achub. Er nad yw pawb eisiau cael eu hachub, daliwn ati i chwilio am y rhai a fydd yn ymateb.—Mth 10:11-14.

Yn drydydd, a phwysicaf oll, mae ein pregethu yn anrhydeddu Jehofa, sy’n gwerthfawrogi ein gwaith yn fawr iawn. (Esei 43:10; Heb 6:10) Ar ben hynny, mae yn hael wrth roi ei ysbryd glân inni er mwyn cyflawni’r gwaith. Felly, ymbilia ar Jehofa am lawenydd, sy’n dod o’r ysbryd glân. (Ga 5:22) Gyda’i gymorth, gallwn drechu ein pryderon a phregethu yn gwbl ddi-ofn. (Act 4:31) Yna, beth bynnag yw’r ymateb yn ein tiriogaeth, cawn lawenydd yn ein haseiniad i bregethu.—Esec 3:3.

Pa agwedd hoffet ei chael yn y weinidogaeth? Sut gelli di ddangos dy fod yn hapus?

GWYLIA’R FIDEO REGAIN JOY THROUGH STUDY AND MEDITATION, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pam dylen ni roi’r flaenoriaeth i fwydo’n hunain yn ysbrydol, hyd yn oed os treuliwn lawer o oriau yn pregethu bob mis?

  • Ym mha ffordd dylen ni efelychu Mair?

  • Pryd wyt ti’n gwneud amser i fyfyrio ar Air Duw?

  • Beth sy’n dod â llawenydd i ti wrth bregethu’r newyddion da?