Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | SALMAU 34-37

Ymddiried yn Jehofa a Gwna Ddaioni

Ymddiried yn Jehofa a Gwna Ddaioni

“Na fydd yn ddig . . . na chenfigennu wrth y rhai sy’n gwneud drwg”

37:1, 2

  • Paid â gadael i lwyddiant dros dro pobl ddrwg dynnu dy sylw oddi ar dy wasanaeth i Jehofa. Canolbwyntia ar dy nodau a bendithion ysbrydol

‘Ymddiried yn Jehofa a gwna ddaioni’

37:3

  • Ymddiried yng ngallu Jehofa i dy helpu drwy unrhyw bryder neu amheuon. Bydd ef yn dy helpu i aros yn ffyddlon

  • Cadwa’n brysur yn y gwaith o bregethu newyddion da Teyrnas Dduw

‘Ymhyfryda yn Jehofa’

37:4

  • Trefna amser i ddarllen Gair Duw a myfyrio arno gyda’r nod o ddod i adnabod Jehofa yn well

‘Rho dy ffyrdd i Jehofa’

37:5, 6

  • Ymddiried yn llwyr yn nerth Jehofa i dy helpu i ymdopi ag unrhyw broblem

  • Dal ati i ymddwyn yn dda er gwaethaf unrhyw wrthwynebiad, erledigaeth, neu os cei dy gyhuddo ar gam

‘Disgwyl yn dawel am Jehofa, aros yn amyneddgar amdano’

37:7-9

  • Ceisia osgoi ymateb yn fyrbwyll, oherwydd gall hyn ddwyn dy lawenydd a dy ddiogelwch ysbrydol

‘Bydd y gostyngedig yn meddiannu’r tir’

37:10, 11

  • Ceisia addfwynder, a gobeithia’n ostyngedig yng ngallu Jehofa i gael gwared ar bob anghyfiawnder yr wyt yn ei brofi nawr

  • Cefnoga dy gyd-gredinwyr, a chysura’r isel eu hysbryd gyda’r addewid o fyd newydd Duw sydd gerllaw

Bydd y Deyrnas Feseianaidd yn dod â bendithion difesur