Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

“Duw Yw Fy Nghynorthwywr”

“Duw Yw Fy Nghynorthwywr”

Yn Salmau 52-59, mae Dafydd yn mynegi ei deimladau yn ystod sawl cyfnod anodd yn ei fywyd. Gwelwn ei fod wedi parhau i ymddiried yn Jehofa yn ystod yr amserau caled hynny. (Sal 54:4; 55:22) Hefyd, clodforodd Dafydd Jehofa am Ei air. (Sal 56:10) Ydyn ni’n meithrin yr un ymddiriedaeth a ffydd yn Jehofa? Ydyn ni’n edrych ar ei Air am gyfarwyddyd yn wyneb treialon? (Dia 2:6) Pa adnodau wnaeth dy helpu pan oeddet ti’n . . .

  • ddigalon neu’n isel?

  • sâl?

  • cael dy dramgwyddo gan eraill?

  • cael dy erlid?