Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | SALMAU 52-59

Bwrw Dy Faich ar Jehofa

Bwrw Dy Faich ar Jehofa

Wynebodd Dafydd nifer o dreialon anodd yn ystod ei fywyd. Erbyn iddo gyfansoddi Salm 55, roedd Dafydd wedi dioddef . . .

  • Cael ei sarhau

  • Erledigaeth

  • Euogrwydd Mawr

  • Profedigaeth

  • Salwch

  • Cael ei fradychu

Hyd yn oed pan oedd yn edrych yn amhosibl iddo allu delio â’r pwysau oedd arno, cafodd Dafydd hyd i ffordd i ymdopi. Ei gyngor ysbrydoledig i eraill sy’n teimlo’r un ffordd yw: ‘Bwrw dy faich ar Jehofa.’

Sut gallwn ni rhoi’r adnod ar waith heddiw?

55:22

  1. Tro at Jehofa mewn gweddi o’r galon os wyt ti’n wynebu unrhyw broblem, pryder neu gonsýrn

  2. Ceisia arweiniad a chymorth gan Air Jehofa a’i gyfundrefn

  3. Gwna beth y gelli di i wella’r sefyllfa, yn unol ag egwyddorion y Beibl