Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Mehefin 2016

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Y Deyrnas—100 Mlynedd ac yn Dal i Gyfrif

Y Deyrnas—100 Mlynedd ac yn Dal i Gyfrif

Mae’r rhai sy’n ceisio bod yn ddinasyddion yn Nheyrnas Dduw angen dysgu popeth y gallan nhw am y Deyrnas a’r hyn y mae wedi ei chyflawni. Pam? Bydd hyn yn cryfhau eu ffydd bod Teyrnas Dduw yn rheoli, ac yn symud eu calonnau i rannu’r newyddion da am Deyrnas Dduw ag eraill. (Sal 45:1; 49:3) Tra dy fod ti’n gwylio’r fideo The Kingdom—100 Years and Counting, edrycha am atebion i’r cwestiynau canlynol:

  1. Pam roedd y “Photo-Drama of Creation” yn fendith i’r rhai a’i gwelodd?

  2. Sut defnyddiwyd radio er mwyn cyrraedd pobl â’r newyddion da?

  3. Pa ddulliau eraill gafodd eu defnyddio i bregethu’r newyddion da, a pha mor effeithiol oedden nhw?

  4. Sut mae’r hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth wedi gwella dros y blynyddoedd?

  5. Pa hyfforddiant ymarferol a roddwyd i ddisgyblion Ysgol Gilead?

  6. Ym mha ffordd y mae cynadleddau wedi cael rhan yn dysgu pobl Jehofa?

  7. Beth sy’n profi i ti mai Teyrnas Dduw sy’n rheoli?

  8. Ym mha ffordd gallwn ni ddangos ein cefnogaeth tuag at Deyrnas Dduw?