Gall gweision ffyddlon fod yn gwbl hyderus y bydd Jehofa yn eu cynnal mewn adfyd

41:1-4

  • Aeth Dafydd yn sâl iawn

  • Roedd Dafydd yn ystyriol o’r anghenus

  • Doedd Dafydd ddim yn disgwyl gwyrth i’w wella, ond trodd at Jehofa am gysur, doethineb, a chefnogaeth

  • I Jehofa, roedd Dafydd yn ddyn ffyddlon