Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Awake! yn trafod pwnc diddorol. [Rho gopi i’r deiliad.]

Cwestiwn: Oeddech chi’n gwybod bod Tystion Jehofa yn cyfieithu llenyddiaeth i dros 750 o ieithoedd?

Adnod: Dat 14:6

AWAKE!

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl gall yr egwyddor hon fod o help i gwpl priod sy’n wynebu problem sydd angen ei thrafod?

Adnod: Iag 1:19

Cynnig: [Tro at yr erthygl sy’n dechrau ar dudalen 10.] Mae’r erthygl hon yn trafod egwyddorion eraill yn debyg i hyn.

TAFLENNI

Cwestiwn: Sylwch ar y cwestiwn hwn. [Darllena’r cwestiwn amlddewis ar flaen y daflen.] Beth ydych chi’n ei feddwl?

Adnod: [Sy’n ymddangos ar dudalen 2 y daflen]

Cynnig: Mae’r daflen hon yn esbonio beth gall yr adnod ei golygu i chi.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.