Cyhoeddwyr ym Malta yn defnyddio taflen

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mehefin 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cynnig yr Awake! a’n taflenni. Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Ymddiried yn Jehofa a Gwna Ddaioni

Rho ar waith y cyngor ymarferol a fynegwyd yn Salm 37.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Defnyddio Fideos i Ddysgu Eraill

Pam y dylen ni ddefnyddio’r fideos yn y weinidogaeth? Sut gallan nhw gyfoethogi ein dysgu?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Cynnal y Rhai Sy’n Sâl

Mae geiriau ysbrydoledig Dafydd yn Salm 41 yn medru cryfhau gweision ffyddlon Duw heddiw sy’n wynebu salwch neu dreialon.

TRYSORAU O AIR DUW

Ni Fydd Jehofa yn Gwrthod Calon Ddrylliedig

Yn Salm 51, mae Dafydd yn disgrifio pa mor ddwfn oedd effaith pechod difrifol arno. Beth helpodd Dafydd i wella’n ysbrydol?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Y Deyrnas—100 Mlynedd ac yn Dal i Gyfrif

Defnyddia’r cwestiynau i drafod yr hyn mae Teyrnas Dduw wedi ei gwblhau er 1914.

TRYSORAU O AIR DUW

Bwrw Dy Faich ar Jehofa

Gall cyngor ysbrydoledig Dafydd yn Salm 55:22 ein helpu ni i ddelio ag unrhyw broblem neu bryder.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

“Duw Yw Fy Nghynorthwywr”

Roedd Dafydd yn dibynnu ar Jehofa yn ystod adegau anodd o’i fywyd. Pa adnodau o’r Beibl sydd wedi dy helpu di i wynebu treialon?