Brodyr ffyddlon wedi eu rhyddhau o wersyll crynhoi yn yr Almaen, 1945

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Medi 2019

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres o sgyrsiau enghreifftiol ynglŷn â diddordeb Duw ym mhob un ohonon ni.

TRYSORAU O AIR DUW

“Offeiriad am Byth, yr Un Fath â Melchisedec”

Sut roedd Melchisedec yn cynrychioli Iesu?

TRYSORAU O AIR DUW

“Awgrym o’r Pethau Gwych Sydd i Ddod”

Sut roedd gwahanol agweddau ar y tabernacl yn cynrychioli’r pridwerth?

TRYSORAU O AIR DUW

Pwysigrwydd Ffydd

Beth yw ffydd, a pham mae hi mor bwysig i Gristnogion ei meithrin?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Beth Wnei Di Pan Ddaw Blwyddyn o Sychder?

Beth fydd yn ein helpu i wrthsefyll y ‘gwres’ a’r ‘flwyddyn o sychder’ y cyfeiriwyd atyn nhw yn Jeremeia 17:8?

TRYSORAU O AIR DUW

Disgyblaeth—Tystiolaeth o Gariad Jehofa

Mae disgyblaeth Jehofa yn dod mewn llawer ffordd. Er ei bod yn boenus ar adegau, os ydyn ni’n gadael i’r ddisgyblaeth ein hyfforddi, byddwn yn dod yn Gristnogion gwell.

TRYSORAU O AIR DUW

Y Ffordd i Bechod a Marwolaeth

Mae meddyliau drwg yn arwain at weithredoedd drwg. Er mwyn osgoi’r ffordd i bechod a marwolaeth, beth allwn ni ei wneud pan fydd rhywbeth drwg yn dod i’n meddwl?

EIN BYWYD CRISNTNOGOL

“Meddyliwch Bob Amser” am y Pethau Hyn

Mae Satan yn ceisio llenwi ein meddyliau â phethau anweddus. Sut gallwn ni amddiffyn ein hunain yn erbyn ei ymosodiadau?