Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | IOAN 5-6

Dilyna Iesu am y Rhesymau Cywir

Dilyna Iesu am y Rhesymau Cywir

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Pan oedd disgyblion Iesu yn ei chael hi’n anodd deall un o’i eglurebau, cafodd rhai eu baglu gan roi’r gorau i’w ddilyn. Dim ond un diwrnod ynghynt, roedd Iesu wedi eu bwydo drwy wyrth, gan gadarnhau bod ei rym yn dod oddi wrth Dduw. Felly pam wnaethon nhw faglu? Mae’n ymddangos bod eu cymhelliad yn un hunanol. Fe gadwon nhw gwmni Iesu er mwyn iddo ddarparu ar gyfer eu hanghenion materol.

Dylai pob un ofyn iddo’i hun: ‘Pam ydw i’n dilyn Iesu? Ai’r prif reswm yw bendithion heddiw ac yfory? Neu ydy hi am fy mod i’n caru Jehofa ac eisiau ei blesio?’

Pam mae ’na beryg inni faglu os y rhesymau pennaf dros wasanaethu Jehofa yw ein bod:

  • Yn mwynhau bod gyda phobl Jehofa?

  • Eisiau byw ym Mharadwys?