Cafodd yr Iddewon alltud eu hannog gan weledigaeth Eseciel o’r deml am iddi roi’r gobaith y byddai addoliad pur yn cael ei adfer. Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae addoliad pur “wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd,” ac rydyn ninnau o blith y cenhedloedd sydd wedi llifo yno. (Esei 2:2) Wyt ti’n myfyrio yn rheolaidd ar y fraint o adnabod a gwasanaethu Jehofa?

BENDITHION ADDOLIAD PUR:

Sut gallaf ddangos fy mod yn trysori addoliad pur?