Gwylia’r fideo Loyally Uphold Jehovah’s Judgments—Shun Unrepentant Wrongdoers (o dan fideos THE BIBLE), ac yna ateba’r cwestiynau canlynol:

  • Pa sefyllfa heriodd ffyddlondeb rhieni Sonia?

  • Beth gwnaeth ei helpu i aros yn ffyddlon?

  • Sut gwnaeth Sonia elwa ar ffyddlondeb ei rhieni i Jehofa?