Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Medi 2017

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hyffordda Rai Newydd i Wasanaethu’n Barhaus

Hyffordda Rai Newydd i Wasanaethu’n Barhaus

Mae cyhoeddwyr newydd sy’n cael eu hyfforddi o’r cychwyn cyntaf i gael rhan reolaidd a selog yn y weinidogaeth yn mynd yn eu blaenau i ddod yn gyhoeddwyr llwyddiannus. (Dia 22:6; Php 3:16) Dyma awgrymiadau i helpu myfyrwyr i gael sylfaen dda i’w gweinidogaeth:

  • Unwaith i dy fyfyriwr gael ei gymeradwyo i fod yn gyhoeddwr, rho gychwyn ar ei hyfforddiant. (km 8/15 1) Pwysleisia’r pwysigrwydd o wneud y weinidogaeth yn rhan o’i rwtîn wythnosol. (Php 1:10) Bydda’n bositif wrth sôn am y diriogaeth. (Php 4:8) Er mwyn iddo fanteisio ar brofiad arolygwr y grŵp a chyhoeddwyr eraill, peth da fyddai ei gymell i weithio gyda nhw.—Dia 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • Ar ôl i dy fyfyriwr gael ei fedyddio, paid â stopio ei hyfforddi a’i annog yn y weinidogaeth, yn enwedig os na fydd ef wedi cwblhau astudio’r llyfr “Cariad Duw.”km 12/13 7

  • Defnyddia gyflwyniad syml wrth weithio ar y weinidogaeth gyda chyhoeddwr newydd. Ar ôl clywed ei gyflwyniad, rho ganmoliaeth hael iddo. Rho ambell awgrym iddo i’w helpu i fod yn fwy effeithiol.—km-E 5/10 7