Mae Salmau 120 hyd 134 yn dwyn yr enw ‘Caneuon yr Esgyniadau.’ Y gred gyffredin yw bod Israeliaid llawen yn arfer canu’r salmau hyn wrth iddyn nhw esgyn, neu fynd i fyny i Jerwsalem yn uchel ym mynyddoedd Jwda, er mwyn mynychu’r gwyliau blynyddol.

Mae amddiffyniad Jehofa yn cael ei ddisgrifio mewn darluniau geiriol fel . . .

121:3-8

  • bugail cwbl effro

  • cysgod rhag yr haul

  • milwr teyrngar