Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | MATHEW 22-23

Ufuddhau i’r Ddau Orchymyn Pwysicaf

Ufuddhau i’r Ddau Orchymyn Pwysicaf

22:36-39

Gan ddefnyddio Mathew 22:36-39, rhifa’r rhesymau canlynol dros fynychu’r cyfarfodydd Cristnogol, yn ôl trefn pwysigrwydd:

  • I gael ein calonogi

  • I galonogi ein brodyr

  • I addoli Jehofa a dangos ein cariad tuag ato

Pam dylen ni drio mynd i’r cyfarfodydd hyd yn oed pan ydyn ni wedi blino ac yn teimlo mai prin y byddai’r fantais bersonol o fod yno?

Beth yw rhai ffyrdd eraill gallwn ni ddangos ein bod ni’n ufudd i’r ddau orchymyn pwysicaf?