GWELD
Testun
Delwedd

Efallai bod Jeremeia yn agos iawn i 25 mlwydd oed pan gafodd ei benodi yn broffwyd. Doedd Jeremeia ddim yn meddwl ei fod yn gymwys i’r cyfrifoldeb, ond addawodd Jehofa ei gefnogi a’i gynnal.

  1. 647

    Penodi Jeremeia yn broffwyd

  2. 607

    Dinistr Jerwsalem

  3. 580

    Cwblhau’r llyfr

Pob dyddiad COG