Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Mawrth 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Yn eich barn chi, beth yw’r anrheg fwyaf mae Duw wedi ei rhoi inni?

Adnod: In 3:16

Cynnig: Mae rhifyn hwn y Watchtower yn tynnu sylw at y rheswm wnaeth Duw anfon Iesu i’r ddaear i farw droston i a sut gallwn ni ddangos ein gwerthfawrogiad.

BETH YW TEYRNAS DDUW?

Cwestiwn: [Dangosa glawr y daflen.] Sut basech chi’n ateb y cwestiwn hwn? Ydy Teyrnas Dduw yn rhywbeth yn eich calon? Yn derm crefyddol yn unig? neu’n llywodraeth yn y nefoedd?

Adnod: Da 2:44; Esei 9:6

Cynnig: Mae’r daflen yn esbonio beth gall Teyrnas Dduw ei gwneud i chi.

GWAHODDIAD I’R GOFFADWRIAETH

Cynnig: ’Dyn ni’n gwahodd pobl i gyfarfod pwysig. [Cynnig y gwahoddiad.] Ar 11 Ebrill, bydd miliynau o amgylch y ddaear yn dod at ei gilydd i gofio marwolaeth Iesu, i glywed anerchiad Beiblaidd, ac i weld sut gall ei farwolaeth fod o les i ni. Mae’r gwahoddiad yn dangos yr amser a lleoliad y cyfarfod yn ein hardal ni. Gobeithio gallwch chi ddod.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.