Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gwahodd pobl i Swper yr Arglwydd yn Albania

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mawrth 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol Y Tŵr Gwylio a dysgu’r gwirionedd am Deyrnas Dduw. Defnyddia’r syniadau ar gyfer dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

“Dw i Gyda Ti i Ofalu Amdanat”

Pan benododd Jehofa Dduw Jeremeia yn broffwyd, doedd Jeremeia ddim yn meddwl ei fod yn gymwys i’r cyfrifoldeb. Sut addawodd Jehofa ei gefnogi a’i gynnal?

TRYSORAU O AIR DUW

Stopion Nhw Wneud Ewyllys Duw

Roedd yr Israeliaid yn meddwl y byddai’r ddefod o aberthu ynddi ei hun yn gwneud iawn am ymddygiad drwg. Dinoethodd Jeremeia bechodau’r Israeliaid a’u rhagrith.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?—Sut i’w Ddefnyddio?

Defnyddia’r llyfryn i helpu myfyrwyr y Beibl ddod i adnabod Tystion Jehofa yn well fel pobl a’u dysgu am ein gwaith a’n cyfundrefn.

TRYSORAU O AIR DUW

Dim Ond Drwy Ddilyn Arweiniad Jehofa Gall Dynion Lwyddo

Yn Israel gynt roedd gan y rhai a ddilynodd arweiniad Jehofa heddwch, hapusrwydd, ac fe wnaethon nhw ffynnu.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gwrando ar Dduw—Sut i’w Ddefnyddio?

Defnyddia’r lluniau a’r adnodau i ddysgu gwirioneddau sylfaenol i’r rhai sy’n cael hi’n anodd i ddarllen.

TRYSORAU O AIR DUW

Anghofiodd Israel am Jehofa

Beth roedd Jehofa yn ei ddarlunio wrth ofyn i Jeremeia deithio 300 milltir i Afon Ewffrates a chuddio’r belt lliain?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Helpu Dy Deulu i Gofio Jehofa

Gall rhaglen addoliad teuluol rheolaidd helpu dy deulu i gofio Jehofa. Sut gelli di i ddelio â heriau i gynnal astudiaeth teuluol?