Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Rhowch Groeso i’r Ymwelwyr

Rhowch Groeso i’r Ymwelwyr

Ar 23 Mawrth, byddwn ni’n croesawu tua 12 miliwn o ymwelwyr i’r Goffadwriaeth. Bydd y siaradwr yn rhoi tystiolaeth arbennig drwy drafod rhodd y pridwerth a rhai o’r bendithion a ddaw i’r ddynolryw. (Esei 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; In 3:16) Ond nid y siaradwr yw’r unig un a fydd yn rhoi tystiolaeth y noson honno. Gallwn ni i gyd gael rhan drwy roi croeso cynnes i’r ymwelwyr. (Rhu 15:7) Dyma ychydig o awgrymiadau.

  • Yn hytrach na mynd yn syth at dy sedd ac aros nes i’r cyfarfod ddechrau, rho groeso i bobl newydd a’r rhai anweithredol gyda gwên a geiriau caredig

  • Yn ogystal â gofalu am y rhai rydyn ni wedi eu gwahodd yn bersonol, byddwn ni eisiau bod yn ymwybodol o’r bobl sydd wedi dod o ganlyniad i’r ymgyrch arbennig. Rho wahoddiad i rai newydd eistedd gyda thi. Rhanna dy Feibl a’th lyfr caneuon â nhw

  • Ar ôl yr anerchiad, bydd yn barod i ateb cwestiynau. Os yw’r amser yn brin oherwydd bod cynulleidfa arall yn dod i ddefnyddio’r neuadd, trefna i gwrdd â’r person o fewn ychydig o ddyddiau. Os nad oes gen ti fanylion cyswllt yr ymwelwr, gelli di ddweud “Hoffwn i glywed beth oeddech chi’n feddwl o’r cyfarfod. Oes modd i mi gysylltu â chi?”