Ar 23 Mawrth, byddwn ni’n croesawu tua 12 miliwn o ymwelwyr i’r Goffadwriaeth. Bydd y siaradwr yn rhoi tystiolaeth arbennig drwy drafod rhodd y pridwerth a rhai o’r bendithion a ddaw i’r ddynolryw. (Esei 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; In 3:16) Ond nid y siaradwr yw’r unig un a fydd yn rhoi tystiolaeth y noson honno. Gallwn ni i gyd gael rhan drwy roi croeso cynnes i’r ymwelwyr. (Rhu 15:7) Dyma ychydig o awgrymiadau.

  • Yn hytrach na mynd yn syth at dy sedd ac aros nes i’r cyfarfod ddechrau, rho groeso i bobl newydd a’r rhai anweithredol gyda gwên a geiriau caredig

  • Yn ogystal â gofalu am y rhai rydyn ni wedi eu gwahodd yn bersonol, byddwn ni eisiau bod yn ymwybodol o’r bobl sydd wedi dod o ganlyniad i’r ymgyrch arbennig. Rho wahoddiad i rai newydd eistedd gyda thi. Rhanna dy Feibl a’th lyfr caneuon â nhw

  • Ar ôl yr anerchiad, bydd yn barod i ateb cwestiynau. Os yw’r amser yn brin oherwydd bod cynulleidfa arall yn dod i ddefnyddio’r neuadd, trefna i gwrdd â’r person o fewn ychydig o ddyddiau. Os nad oes gen ti fanylion cyswllt yr ymwelwr, gelli di ddweud “Hoffwn i glywed beth oeddech chi’n feddwl o’r cyfarfod. Oes modd i mi gysylltu â chi?”