Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Yr Atgyfodiad—Yn Bosibl Oherwydd y Pridwerth

Yr Atgyfodiad—Yn Bosibl Oherwydd y Pridwerth

Mae’r Goffadwriaeth yn rhoi cyfle inni fyfyrio ar y bendithion sydd eto i ddod drwy gyfrwng y pridwerth, fel yr atgyfodiad. Nid bwriad Duw oedd i bobl farw. Dyna pam mai galar yw un o’r emosiynau mwyaf poenus y mae rhywun yn ei deimlo. (1Co 15:26) Roedd gweld ei ddisgyblion yn galaru am Lasarus yn cyffwrdd â chalon Iesu. (In 11:33-35) Gan fod Iesu yn ddrych perffaith o’i Dad, gallwn fod yn sicr fod Jehofa hefyd yn teimlo ein poen pan fyddwn ni’n colli anwyliaid. (In 14:7) Mae Jehofa yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr amser pan fydd yn atgyfodi ei weision, ac fe ddylen ni hefyd.—Job 14:14, 15.

Gan mai Duw trefn yw Jehofa, mae’n rhesymol inni gredu y bydd yr atgyfodiad yn digwydd mewn modd trefnus. (1Co 14:33, 40) Yn lle angladdau, efallai byddwn ni’n dod at ein gilydd i groesawu’r rhai newydd eu hatgyfodi. Wyt ti’n myfyrio ar yr atgyfodiad, yn enwedig yn ystod galar? (2Co 4:17, 18) Wyt ti’n diolch i Jehofa am y pridwerth, ac am ddatgelu yn y Beibl y bydd y meirw’n byw unwaith eto?—Col 3:15.

  • Pwy wyt ti’n edrych ymlaen at ei weld eto?

  • Pa gymeriadau yn y Beibl yr hoffet ti eu cyfarfod a siarad â nhw?