Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Ydy’r geiriau enwog hyn yn gyfarwydd i chi?

Adnod: In 3:16

Cynnig: Mae’r rhifyn hwn o’r Watchtower yn esbonio sut mae marwolaeth Iesu yn gallu ein helpu ni.

THE WATCHTOWER (tudalen gefn)

Cwestiwn: Sylwch ar y cwestiwn yma, a rhai o’r atebion mwyaf cyffredin. [Darllena’r cwestiwn cyntaf a’r rhestr o atebion posibl.] Beth fyddech chi’n ei ddweud?

Adnod: Mth 4:1-4

Cynnig: Roedd y Diafol yn siarad â Iesu ac yn ei demtio, felly mae’n rhaid bod y Diafol yn fwy na symbol o ddrygioni. Beth arall mae’r Beibl yn ei ddweud am y Diafol? Mae’r erthygl hon yn esbonio.

GWAHODDIAD I’R GOFFADWRIAETH

Cynnig: Mae gennyn ni wahoddiad ichi, i ddigwyddiad pwysig iawn. [Rho wahoddiad i’r deiliad.] Ar 23 Mawrth, bydd miliynau o bobl ledled y byd yn dod at ei gilydd i gofio marwolaeth Iesu Grist, ac i wrando ar anerchiad Beiblaidd am ddim sy’n trafod sut mae ei farwolaeth o fudd i ni. Mae manylion y cyfarfod yn yr ardal hon ar y gwahoddiad. Byddai’n braf eich gweld chi yno.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.