Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Coffáu marwolaeth Crist yn yr Almaen

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mawrth 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Watchtower a’r gwahoddiad i Goffadwriaeth 2016. Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Roedd Esther yn Anhunanol Wrth Weithredu er Lles Jehofa a’i Bobl

Gyda dewrder, mentrodd ei bywyd a helpu Mordecai i greu deddf newydd i amddiffyn yr Iddewon rhag cael eu difa’n llwyr. (Esther 6-10)

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Llunio Dy Gyflwyniad Dy Hun ar Gyfer y Cylchgronau

Defnyddia’r syniadau i lunio cyflwyniadau dy hun ar gyfer y Watchtower a’r Awake!

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Rhowch Groeso i’r Ymwelwyr

Sut y gallwn ni roi croeso i ymwelwyr a’r rhai anweithredol?

TRYSORAU O AIR DUW

Arhosodd Job yn Ffyddlon o Dan Brawf

Dangosodd mai Jehofa oedd y Person pwysicaf yn ei fywyd. (Job 1-5)

TRYSORAU O AIR DUW

Job yn Sôn am Ei Ofid

Effeithiodd y galar dwys a’r digalondid ar olygwedd Job, ond roedd ei gariad tuag at Jehofa yn ddiwyro. (Job 6-10)

TRYSORAU O AIR DUW

Ffydd Job yn yr Atgyfodiad

Roedd yn gwybod y byddai Jehofa yn adfer ei fywyd, fel boncyff coeden sy’n ailflaguro o’i wreiddiau. (Job 11-15)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Yr Atgyfodiad—Yn Bosibl Oherwydd y Pridwerth

Mae’r pridwerth yn anrheg gan Jehofa sy’n gwarantu ein gobaith yn yr atgyfodiad. Yn lle galaru dros golli ein hanwyliaid, fyddwn ni’n croesawu nhw yn eu holau.