Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | 2 CORINTHIAID 4-6

“Dŷn Ni Ddim yn Digalonni”

“Dŷn Ni Ddim yn Digalonni”

4:16-18

Dychmyga ddau deulu yn byw yn yr un bloc o fflatiau, a hwnnw mewn cyflwr truenus. Fel y gallwn ni ei ddisgwyl, mae un teulu wedi syrthio i anobaith. Ond yn annisgwyl, mae’r teulu arall yn hapus. Pam? Bydd yr ail deulu yn symud i gartref newydd sbon cyn bo hir.

Er bod “y greadigaeth gyfan yn griddfan” ac mewn poen, mae gan weision Duw obaith sy’n eu cynnal. (Rhu 8:22) Dydy ein trafferthion presennol, hyd yn oed problemau hirdymor, ‘ddim o bwys,’ nac “yn para’n hir” o’u cymharu â byw am byth ym myd newydd Duw. Bydd canolbwyntio ar y bendithion a gawn ni o dan y Deyrnas yn ein helpu i fod yn hapus a pheidio â digalonni.