Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gelli Di Lwyddo er Gwaethaf y Ddraenen yn dy Gnawd!

Gelli Di Lwyddo er Gwaethaf y Ddraenen yn dy Gnawd!

Yn ystod adeg anodd y dyddiau diwethaf hyn, mae problemau pigog yn poeni pob un o weision Duw. (2Ti 3:1) Sut gallwn ni ddibynnu ar Jehofa ac ymdopi’n llwyddiannus â’r problemau hyn? Gwylia’r fideo The Eyes of the Blind Will Be Openedi ddarganfod beth mae Talita Alnashi a’i rhieni wedi ei wneud, ac yna ateba’r cwestiynau canlynol:

  • Beth yw’r ‘ddraenen yng nghnawd’ Talita?

  • Pa addewidion o’r Beibl sydd wedi helpu Talita a’i rhieni i gadw agwedd bositif?

  • Yn fuan wedi llawdriniaeth Talita, sut dangosodd rhieni eu bod yn dibynnu ar Jehofa?

  • Sut mae rhieni Talita wedi gwneud defnydd da o adnoddau theocrataidd i’w helpu hi i garu Duw yn ei chalon?

  • Sut mae Talita wedi dangos ei bod yn tyfu’n ysbrydol er gwaethaf y ddraenen yn ei chnawd?

  • Sut mae esiampl Talita wedi dy annog di?