Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | 2 CORINTHIAID 11-13

Y Ddraenen yng Nghnawd Paul

Y Ddraenen yng Nghnawd Paul

12:7-10

Yn y Beibl, defnyddir drain yn aml mewn ffordd ffigurol. Gallan nhw ddisgrifio pobl sy’n achosi trwbwl a phoen neu bethau sy’n creu problemau. (Nu 33:55; Dia 22:5; Esec 28:24) Pan ysgrifennodd Paul am y ‘ddraenen yn ei gnawd,’ efallai y cyfeiriodd at gau apostolion ac eraill a oedd yn herio ei hawl i fod yn apostol yn ogystal â’i waith. Sut mae’r adnodau isod yn awgrymu mai rhywbeth arall oedd y ddraenen yng nghnawd Paul?

Beth yw’r ddraenen yn dy gnawd di?

Sut gelli di ddibynnu ar Jehofa i dy helpu i ymdopi?