Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Sut Mae Rhai Cristnogion yn y Caribî Wedi Elwa ar Ein Gweinidogaeth o Roi Cymorth

Sut Mae Rhai Cristnogion yn y Caribî Wedi Elwa ar Ein Gweinidogaeth o Roi Cymorth

Roedd gan Gristnogion y ganrif gyntaf y fraint o ddangos cariad at eu cyd-Gristnogion a oedd wedi profi trychineb naturiol, ac mae gennyn ni’r un fraint heddiw. (In 13:34, 35) Gwylia’r fideo Love in Action—Relief Work in the Islands i weld sut mae Cristnogion wedi ymateb i anghenion eu brodyr a’u chwiorydd sy’n byw yn y Caribî, ac yna ateba’r cwestiynau canlynol:

  • Sut effeithiodd Corwynt Irma a Chorwynt Maria ar ein brodyr yn y Caribî?

  • Sut mae Jehofa wedi defnyddio’r frawdoliaeth fyd-eang i helpu ein brodyr yn y Caribî?

  • Sut teimlodd dioddefwyr y corwyntoedd am holl gariad a haelioni eu brodyr?

  • Faint o frodyr a chwiorydd roddodd gymorth ar ôl y trychineb yn y Caribî?

  • Sut gall pob un ohonon ni estyn cymorth ar ôl trychineb?

  • Ar ôl gwylio’r fideo, sut rwyt ti bellach yn teimlo am fod yn rhan o gyfundrefn mor gariadus?