Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | 2 CORINTHIAID 7-10

Ein Gweinidogaeth o Roi Cymorth

Ein Gweinidogaeth o Roi Cymorth

8:1-4; 9:7

Mae gan Gristnogion ddau wahanol fath o weinidogaeth—‘rhannu’r neges’ sy’n cymodi pobl â Duw, sef ein gwaith o bregethu a dysgu eraill, a hefyd y “gwaith o helpu Cristnogion” ar ôl trychineb. (2Co 5:18-20; 8:4) Felly, mae helpu Cristnogion sydd mewn angen yn rhan o’n gwasanaeth cysegredig. Drwy gael rhan, rydyn ni’n

  • cwrdd ag anghenion ein brodyr a’n chwiorydd.—2Co 9:12a

  • helpu’r dioddefwyr i adfer eu rhaglen ysbrydol, gan gynnwys pregethu’n llawn sêl i ddangos eu diolchgarwch i Jehofa.—2Co 9:12b

  • dod â moliant i Jehofa. (2Co 9:13) Mae cymorth ar ôl trychineb yn rhoi tystiolaeth i bawb, gan gynnwys y rhai sydd ag agwedd negyddol at Dystion Jehofa