Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | MARC 13-14

Paid â Syrthio i Fagl Ofn Dyn

Paid â Syrthio i Fagl Ofn Dyn

Pam ildiodd yr apostolion i bwysau?

14:29, 31

  • Roedden nhw’n orhyderus. Roedd Pedr dan yr argraff y byddai’n fwy ffyddlon i Iesu nac y byddai’r apostolion eraill

14:32, 37-41

  • Wnaethon nhw ddim cadw’n effro na gweddïo

Ar ôl atgyfodiad Iesu, beth helpodd yr apostolion edifar i osgoi ildio i ofn dyn a phregethu er gwaethaf gwrthwynebiad?

13:9-13

  • Gwrandawon nhw ar rybuddion Iesu a chanlyniad hynny oedd na chawson nhw mo’u dal allan pan ddaeth gwrthwynebiad ac erledigaeth

  • Dibynnon nhw ar Jehofa gan weddïo.—Act 4:24, 29

Pa sefyllfaoedd sy’n gallu rhoi ein dewrder dan brawf?