Pregethu yn Tonga

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mai 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres Sgyrsiau Enghreifftiol ynghylch dyfodol dynolryw a’r ddaear.

TRYSORAU O AIR DUW

Cod Dy Stanc Artaith a Dal Ati i Fy Nilyn

Pam dylen ni fod yn rheolaidd ynghylch ein gweddi, astudiaeth Feiblaidd, y weinidogaeth a mynychu’r cyfarfodydd?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Helpa Dy Blant i Fod yn Barod i Ddilyn Crist

Beth all rieni ei wneud i baratoi eu plentyn ar gyfer dilyn Iesu, cysegru ei fywyd i Jehofa a chael ei fedyddio?

TRYSORAU O AIR DUW

Gweledigaeth Sy’n Cryfhau Ffydd

Pa argraff gafodd gweledigaeth y gweddnewidiad ar yr apostol Pedr? Pa effaith gall proffwydoliaethau’r Beibl gael arnon ni?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Yr Hyn Mae Duw Wedi ei Uno . . .

Mae cyplau Cristnogol yn cymryd eu haddunedau priodas o ddifri. Gall gwŷr a gwragedd geisio delio â phroblemau drwy roi egwyddorion y Beibl ar waith.

TRYSORAU O AIR DUW

Rhoddodd Hi Fwy Nag Unrhyw Un Arall

Pa wersi gwerthfawr gallwn ni eu dysgu o hanes y weddw dlawd a roddodd ddwy geiniog o ychydig werth?

TRYSORAU O AIR DUW

Paid â Syrthio i Fagl Ofn Dyn

Pam ildiodd yr apostolion i bwysau? Ar ôl atgyfodiad Iesu, beth helpodd yr apostolion edifar i bregethu er gwaethaf gwrthwynebiad?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cei Di Hyder gan Jehofa

Wyt ti weithiau’n ofni dweud dy fod yn un o Dystion Jehofa? Os felly, sut gelli di fod yn ddewr a chael yr hyder i siarad?