Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gofalu am Ein Haddoldai

Gofalu am Ein Haddoldai

Mae ein Neuaddau’r Deyrnas yn fwy nag adeiladau yn unig; maen nhw’n fannau addoli wedi eu cysegru i Jehofa. Sut gall pob un ohonon ni rannu yn y gwaith o ofalu am ein Neuadd y Deyrnas? Trafoda’r cwestiynau canlynol ar ôl gwylio’r fideo Caring for Our Places of Worship.

  1. Beth yw pwrpas Neuaddau’r Deyrnas?

  2. Pam dylen ni gadw Neuadd y Deyrnas yn lân ac mewn cyflwr da?

  3. Pwy sy’n cynnal a chadw Neuadd y Deyrnas?

  4. Pam mae diogelwch yn bwysig, a pha enghreifftiau o ddiogelwch gwnest ti sylwi arnyn nhw yn y fideo?

  5. Sut gallwn ni anrhydeddu Jehofa drwy ein cyfraniadau?

SUT GALLA’ I GYMRYD RHAN?