• Cân 33 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Ebed-melech—Esiampl o Ddewrder a Charedigrwydd”: (10 mun.)

  • Jer 38:4-6—Oherwydd i Sedeceia ildio i ofn dynol, caniataodd i wrthwynebwyr daflu Jeremeia i bydew budr i farw (it-2-E 1228 ¶3)

  • Jer 38:7-10—Roedd Ebed-melech yn ymddwyn yn ddewr ac yn bendant er mwyn helpu Jeremeia (w12-E 5/1 31 ¶2-3)

  • Jer 38:11-13—Dangosodd Ebed-melech garedigrwydd (w12-E 5/1 31 ¶4)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • Jer 35:19—Pam y bendithiwyd y Rechabiaid? (it-2-E 759)

  • Jer 37:21—Sut gofalodd Jehofa am Jeremeia, a sut gall hyn ein hannog wrth inni wynebu adegau anodd? (w98-E 1/15 18 ¶16-17; w95-E 8/1 5 ¶5-6)

  • Beth rwyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill rwyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) Jer 36:27–37:2

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Galwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) wp17.3-E clawr—Paratoa’r ffordd ar gyfer ail alwad.

 • Ail Alwad: (Hyd at 4 mun.) wp17.3-E clawr—Paratoa’r ffordd ar gyfer yr alwad nesaf.

 • Astudiaeth Feiblaidd: (Hyd at 6 mun.) jl gwers 26

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 127

 • Gofalu am Ein Haddoldai: (15 mun.) Cwestiwn ac ateb gan henuriad. Ar ôl chwarae’r fideo Caring for Our Places of Worship, gofynna’r cwestiynau, rho gyfweliad byr i aelod o bwyllgor gweithredu’r gynulleidfa. (Os nad oes aelod yn dy gynulleidfa, rho gyfweliad i gydlynydd y corff henuriad. Os dy gynulleidfa di yw’r unig un sy’n cyfarfod yn y neuadd, rho gyfweliad i’r cydlynydd cynnal a chadw.) Pa brosiect cynnal a chadw sydd newydd ei gwblhau yn ddiweddar, neu sydd wedi ei benodi at y dyfodol? Os oes gan rywun sgiliau cynnal a chadw neu yn fodlon dysgu gan un profiadol, beth dylai ef neu hi ei wneud? Sut gall pob un ohonon ni, beth bynnag fo’n hamgylchiadau, wneud ein rhan i ofalu am ein Neuadd y Deyrnas?

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) my pen. 111

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 43 a Gweddi