GWYLIA’R FIDEO JEHOVAH DOES NOT FORGET YOUR LOVE, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pa heriau sy’n dod wrth fynd yn hŷn?

  • Pa rinwedd a ddaw yn aml gyda henaint?

  • Os wyt ti wedi mynd yn hen, sut mae Lefiticus 19:32 a Diarhebion 16:31 yn dy annog di?

  • Beth yw teimladau Jehofa am ei weision sydd bellach yn hŷn, a’u gweinidogaeth nawr wedi ei lleihau?

  • Beth mae Jehofa eisiau inni ei wneud hyd yn oed wrth inni fynd yn hŷn?

  • Sut gall y rhai hŷn annog pobl ifanc?

  • Sut gwnaeth brawd neu chwaer hŷn dy annog di yn ddiweddar?