Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | JEREMEIA 39-43

Bydd Jehofa yn Talu Inni yn ôl Ein Haeddiant

Bydd Jehofa yn Talu Inni yn ôl Ein Haeddiant

Dywedodd Jehofa wrth Sedeceia i ildio i Fabilon ond fe wrthododd

39:4-7

  • Lladdwyd meibion Sedeceia o flaen ei lygaid. Yna cafodd ei ddallu, ei rwymo mewn cadwyni pres, a’i garcharu ym Mabilon hyd nes iddo farw

Ymddiriedodd Ebed-melech yn Jehofa a dangosodd ei gonsýrn dros Ei broffwyd Jeremeia

39:15-18

  • Addawodd Jehofa y byddai’n gwarchod Ebed-melech yn ystod dinistr Jwda

Pregethodd Jeremeia gyda dewrder am flynyddoedd lawer cyn i Jerwsalem gael ei dinistrio

40:1-6

  • Amddiffynnodd Jehofa Jeremeia yn ystod y gwarchae yn erbyn Jerwsalem a threfnodd iddo gael ei ryddhau gan y Babiloniaid