Cafodd elyniaeth tuag at Jehofa a Iesu ei broffwydo

2:1-3

  • Proffwydwyd y byddai’r cenhedloedd yn gwrthod awdurdod Iesu ac yn mynnu bod ganddyn nhw eu hawdurdod eu hunain

  • Cafodd y broffwydoliaeth gyflawniad yng nghyfnod Iesu ar y ddaear a chyflawniad fwy heddiw

  • Dywed y Salmydd fod y cenhedloedd yn cynllwyn yn ofer, sy’n golygu bod eu bwriad yn wag ac yn sicr o fethu

Dim ond y rhai sy’n anrhydeddu Brenin eneiniog Jehofa fydd yn cael bywyd

2:8-12

  • Bydd pawb sy’n gwrthwynebu’r Brenin Meseianaidd yn cael ei dinistrio

  • Wrth anrhydeddu’r Mab, Iesu, gall unigolion bod yn ddiogel a chael heddwch