21:8-14

Roedd Paul o’r farn mai’r ysbryd glân oedd yn ei arwain i Jerwsalem, lle roedd trwbl yn ei ddisgwyl. (Act 20:22, 23) Felly, pan wnaeth Cristnogion â’r bwriadau gorau erfyn arno i beidio â mynd, dywedodd: “Pam yr holl grio yma? Dych chi’n torri fy nghalon i.” (Act 21:13) Fydden ni byth eisiau annog eraill i beidio â gwneud eu gorau glas yng ngwasanaeth Jehofa.