Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | ACTAU 27-28

Paul yn Hwylio am Rufain

Paul yn Hwylio am Rufain

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Wnaeth Paul erioed stopio pregethu, er gwaetha’r ffaith ei fod yn garcharor. Tra oedd ar y llong, tystiolaethodd i’r criw ac i’r teithwyr eraill. Ar ôl cael ei longddryllio ar ynys Malta, mae’n siŵr y manteisiodd ar y cyfle i rannu’r newyddion da â’r rhai a iachaodd. Dim ond tridiau ar ôl iddo gyrraedd Rhufain, galwodd yr arweinwyr Iddewig at ei gilydd er mwyn tystiolaethu iddyn nhw. Ac yn ystod ei ddwy flynedd dan warchodaeth yn ei dŷ, pregethodd i bawb a ddaeth i’w weld.

Beth elli di ei wneud i rannu’r newyddion da er gwaethaf unrhyw anawsterau a all gyfyngu ar yr hyn rwyt yn gallu ei wneud?