Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

“Diolchodd Paul i Dduw ac Ymwrolodd”

“Diolchodd Paul i Dduw ac Ymwrolodd”

Pan glywodd y gynulleidfa yn Rhufain fod Paul ar ei ffordd, teithiodd grŵp o frodyr tua 40 milltir (64 km) i’w gyfarfod. Pa effaith gafodd eu cariad hunan-aberthol ar Paul? “Pan welodd Paul hwy, fe ddiolchodd i Dduw, ac ymwrolodd.” (Act 28:15, BCND) Er bod gan Paul enw am annog y cynulleidfaoedd yr oedd yn ymweld â nhw, ar yr achlysur hwn pan oedd yn garcharor, ef oedd yr un a gafodd ei annog.—2Co 13:10.

Heddiw, mae arolygwyr cylchdaith yn teithio o un gynulleidfa i’r llall er mwyn calonogi’r brodyr a chwiorydd. Fel pob un o bobl Dduw, maen nhw ar brydiau yn blino, yn pryderu, ac yn digalonni. Sut gelli di helpu’r arolygwr a’i wraig i ymwroli pan ddôn nhw i dy gynulleidfa, iddyn nhwthau allu profi’r geiriau: “Byddwn i a chithau’n cael ein calonogi”?—Rhu 1:11, 12.

  • Cefnoga’r cyfarfodydd gweinidogaeth. Caiff arolygwr y gylchdaith ei galonogi o weld cyhoeddwyr yn gwneud aberth i elwa’n llawn ar yr wythnos o weithgaredd arbennig. (1The 1:2, 3; 2:20) Ystyria arloesi’n gynorthwyol yn ystod mis ei ymweliad. Beth am weithio gydag ef a’i wraig yn y weinidogaeth, neu fynd ag un ohonyn nhw gyda ti ar astudiaeth Feiblaidd? Maen nhw’n mwynhau gweithio gyda chyhoeddwyr gwahanol, gan gynnwys rhai newydd neu rai llai medrus yn y weinidogaeth.

  • Bydda’n lletygar. A fedri di gynnig ystafell wely am yr wythnos neu bryd o fwyd? Mae hyn yn dangos i’r arolygwr a’i wraig dy fod ti’n eu caru. Dydyn nhw ddim yn disgwyl unrhyw beth crand.—Lc 10:38-42.

  • Gwranda ar ei arweiniad a’i gyngor, a’u rhoi ar waith. Mewn ffordd gariadus, mae arolygwr y gylchdaith yn ein helpu i weld sut gallwn ni wella yn ein gwasanaeth i Jehofa. Ar brydiau, efallai bydd rhaid iddo roi cyngor cryf. (1Co 5:1-5) Mae’n dod â llawenydd iddo pan ydyn ni’n ildio ac yn ufuddhau i’r cyngor.—Heb 13:17.

  • Dangosa werthfawrogiad. Dyweda wrth arolygwr y gylchdaith a’i wraig gymaint mae eu hymdrechion wedi dy helpu. Gelli di wneud hyn wyneb yn wyneb neu gyda nodyn neu gerdyn.—Col 3:15.