Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | ACTAU 23-24

Wedi ei Gyhuddo o Achosi Trwbwl a Chreu Cynnwrf

Wedi ei Gyhuddo o Achosi Trwbwl a Chreu Cynnwrf

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Aeth yr Iddewon yn Jerwsalem “ar lw i beidio bwyta nac yfed nes roedden nhw wedi llwyddo i ladd Paul.” (Act 23:12) Ond, ewyllys Jehofa oedd i Paul fynd i Rufain i roi tystiolaeth. (Act 23:11) Clywodd nai Paul am y cynllwyn, ac aeth at Paul i’w rybuddio gan ei arbed rhag marwolaeth cynamserol. (Act 23:16) Beth mae’r hanesyn hwn yn dy ddysgu am . . .

  • unrhyw ymgais i rwystro pwrpas Duw?

  • y ffordd y gallai Duw ein helpu?

  • dewrder?