Arolygwr cylchdaith a’i wraig ar aseiniad yn Ffrainc, 1957

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ionawr 2019

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres o sgyrsiau enghreifftiol am ddod yn ffrind i Dduw.

TRYSORAU O AIR DUW

Boed i Ewyllys Jehofa Gael ei Gyflawni

Fydden ni byth eisiau tanseilio ysbryd hunanaberthol eraill yn eu gwasanaeth i Jehofa.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cawson Ni’n Hyfforddi Gan Jehofa i Fagu Ein Teulu

Ydych chi’n derbyn cymorth Duw i fagu’ch plant yn llwyddiannus?

TRYSORAU O AIR DUW

Wedi ei Gyhuddo o Achosi Trwbwl a Chreu Cynnwrf

Cafodd cynllwyn yn erbyn bywyd Paul ei rwystro gan ei nai. Beth mae’r hanesyn hwn yn ein dysgu?

TRYSORAU O AIR DUW

Paul yn Apelio at Gesar ac yna’n Tystiolaethu i’r Brenin Herod Agripa

Sut gallwn ni efelychu esiampl Paul, os bydd gwrthwynebwyr yn ceisio achosi trafferthion inni yn enw’r gyfraith?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cyfreithloni’r Gwaith yn Nhalaith Cwebéc

Dysga sut gwnaeth ein brodyr amddiffyn y newyddion da yn Cwebéc.

TRYSORAU O AIR DUW

Paul yn Hwylio am Rufain

Wnaeth Paul erioed stopio pregethu, er gwaetha’r ffaith ei fod yn garcharor.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

“Diolchodd Paul i Dduw ac Ymwrolodd”

Beth elli di ei wneud i helpu arolygwr y gylchdaith a’i wraig i ymwroli y tro nesaf y dôn nhw i dy gynulleidfa?