Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | MATHEW 8-9

Roedd Iesu’n Caru Pobl

Roedd Iesu’n Caru Pobl

Mae Mathew penodau 8 a 9 yn trafod rhan o weinidogaeth Iesu yn ardal Galilea. Wrth iacháu pobl, dangosodd Iesu ei rym, ond yn fwy pwysig, dangosodd ei gariad mawr a’i dosturi dros eraill.

 1. Iachaodd Iesu ddyn gwahanglwyfus.—Mth 8:1-3

 2. Iachaodd Iesu was swyddog milwrol.—Mth 8:5-13

  Iachaodd fam yng nghyfraith Pedr.—Mth 8:14, 15

  Bwriodd allan gythreuliaid ac fe iachaodd bobl oedd yn dioddef.—Mth 8:16, 17

 3. Gwnaeth Iesu fwrw allan gythreuliaid ofnadwy o ffyrnig a’u hanfon i mewn i genfaint o foch.—Mth 8:28-32

 4. Iachaodd Iesu ddyn oedd wedi ei barlysu.—Mth 9:1-8

  Iachaodd ef ddynes oedd wedi cyffwrdd â’i wisg, ac fe atgyfododd ferch Jairus.—Mth 9:18-26

  Iachaodd ddau ddyn dall a dyn mud.—Mth 9:27-34

 5. Ymwelodd Iesu â’r dinasoedd a phentrefi gan iacháu pob math o afiechyd a salwch.—Mth 9:35, 36

Sut gallaf ddangos mwy o gariad a thosturi tuag at y rhai o’m cwmpas?