Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cofia Weddïo Dros Gristnogion Sy’n Cael eu Herlid

Cofia Weddïo Dros Gristnogion Sy’n Cael eu Herlid

Proffwydodd y Beibl y byddai Satan yn ein herlid i geisio rhwystro ein gweinidogaeth. (In 15:20; Dat 12:17) Sut gallwn fod o gymorth i’n cyd-Gristnogion sy’n dioddef erledigaeth mewn gwledydd eraill? Gallwn weddïo drostyn nhw. “Mae gweddi daer rhywun sydd â pherthynas iawn gyda Duw yn beth grymus ac effeithiol.”—Iag 5:16.

Beth gallwn ni weddïo amdano? Gallwn ofyn i Jehofa roi dewrder i’n brodyr a chwiorydd i’w helpu i beidio ag ofni. (Esei 41:10-13) Gallwn hefyd weddïo i’r awdurdodau fod yn ffafriol tuag at ein gwaith pregethu, ‘er mwyn i ni gael heddwch a llonydd i fyw ein bywydau.’—1Ti 2:1, 2.

Pan erlidiwyd Paul a Pedr, gweddïodd Cristnogion y ganrif gyntaf drostyn nhw a defnyddio eu henwau. (Act 12:5; Rhu 15:30, 31) Hyd yn oed os nad ydyn ni’n gwybod enwau’r rhai sy’n cael eu herlid heddiw, ydy hi’n bosibl inni sôn am eu cynulleidfa, gwlad, neu ardal?

Ysgrifenna enwau’r gwledydd lle mae Cristnogion yn cael eu herlid er mwyn iti weddïo drostyn nhw.