Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Mae rhai pobl yn meddwl bod y Beibl yn henffasiwn, tra bod eraill yn dal i weld ei werth heddiw. Beth yw’ch barn chi?

Adnod: 2Ti 3:16, 17

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Watchtower yn tynnu sylw at ddoethineb ymarferol y Beibl ac yn rhoi ambell awgrym ar sut i elwa o’i ddarllen.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Ydy diwedd y byd yn agos?

Adnod: Mth 24:3, 7, 14

Gwirionedd: Mae proffwydoliaeth y Beibl yn dangos bod ni’n byw yn amser y diwedd. Ond newyddion da ydy hyn—mae’n golygu bod dyddiau gwell o’n blaenau.

A GAFODD BYWYD EI GREU?

Cwestiwn: Ydych chi meddwl bod hi’n rhesymol i gredu mai Duw a greodd bywyd neu fod bywyd wedi dechrau ar hap?

Cynnig: Mae’r llyfryn hwn yn edrych ar y dystiolaeth sydd wedi arwain llawer i gredu mewn Creawdwr deallus. Baswn i’n hoffi dod yn ôl a thrafod y cwestiwn ar dudalen 29: “Oes ots beth rydych chi’n ei gredu?

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.