Pregethu am y newyddion da yn Ghana

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ionawr 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer cylchgrawn y Watchtower ac am ddysgu’r gwirionedd am arwydd y dyddiau diwethaf. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Gofalu am ei Bobl

Fel gwesteiwr hael, mae Jehofa’n darparu digonedd o fwyd ysbrydol heb ei ail inni.

TRYSORAU O AIR DUW

“Bydd Brenin yn Teyrnasu yn Gyfiawn”

Mae Iesu, y Brenin, yn penodi henuriaid sy’n gofalu am y praidd. Maen nhw’n dod â rhyddhad i’r praidd drwy roi arweiniad a bwyd ysbrydol.

TRYSORAU O AIR DUW

Cafodd Ffydd Heseceia ei Gwobrwyo

Yr Asyriaid yn ceisio gwneud i’r Iddewon ildio heb frwydr, ond mae Jehofa ynanfon ei angel i amddiffyn Jerwsalem.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

“O Jehofa, . . . Ynot Ti yr Wyf yn Ymddiried”

Mae’n bwysig inni ymddiried yn Jehofa mewn amseroedd da a drwg fel ei gilydd. Sut dangosodd Heseceia ei fod yn ymddiried yn Nuw?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Rhoi Egni i’r Blinedig

Mae ehediad yr eryr, yn darlunio’n hyfryd sut gallwn gario ymlaen yn ein gwasanaeth i Dduw gyda’r nerth mae Ef yn ei ddarparu.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cofia Weddïo Dros Gristnogion Sy’n Cael eu Herlid

Sut awn ni ati i weddïo am help i Gristnogion sy’n dioddef erledigaeth?

TRYSORAU O AIR DUW

Jehofa Yw Duw Gwir Broffwydoliaeth

Drwy Eseia, tua 200 mlynedd yn gynt, disgrifiodd Jehofa yr hyn fyddai’n digwydd i Fabilon.