Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

4-10 Ionawr

2 CRONICL 29-32

4-10 Ionawr
 • Cân 114 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Mae Gwir Addoliad yn Gofyn am Waith Caled”: (10 mun.)

  • 2Cr 29:10-17—Heseceia yn mynd ati i ailsefydlu gwir addoliad

  • 2Cr 30:5, 6, 10-12—Heseceia yn gwahodd pobl ffyddlon i ddod ynghyd er mwyn addoli Jehofa

  • 2Cr 32:25, 26—Heseceia yn edifarhau am ei falchder (w05-E 10/15 25 ¶20)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • 2Cr 29:11—Sut roedd Heseceia yn esiampl dda o ran gosod blaenoriaethau? (w13-E 11/15 17 ¶6-7)

  • 2Cr 32:7, 8—Beth yw’r cam mwyaf ymarferol y gallwn ni ei gymryd er mwyn paratoi ar gyfer anawsterau yn y dyfodol? (w13-E 11/15 20 ¶17)

  • Beth rydw i’n ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa bwyntiau o’r darlleniad y gallaf eu defnyddio yn y weinidogaeth?

 • Darlleniad o’r Beibl: 2Cr 31:1-10 (Hyd at 4 mun.)

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Paratoi Cyflwyniadau ar Gyfer y Mis: (15 mun.) Trafodaeth. Dangoswch y fideo cyntaf Cyflwyniad Enghreifftiol ar Gyfer y Watchtower, a thrafodwch unrhyw bwyntiau diddorol. Tynnwch sylw at yr hyn a wnaeth y cyhoeddwr i baratoi’r ffordd ar gyfer yr ail alwad. Gwnewch yr un fath ar gyfer yr ail gyflwyniad enghreifftiol y Watchtower a hefyd y llyfryn Newyddion Da. Cyfeiriwch at “Cynnal Astudiaeth gan Ddefnyddio’r Llyfryn Newyddion Da.Anogwch y gyhoeddwyr i lunio eu cyflwyniadau eu hunain.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 127

 • Ein Braint i Adeiladu ac i Gynnal a Chadw Ein Haddoldai”: (15 mun.) Trafodaeth. Gofynnwch i’r rhai sydd wedi helpu i adeiladu Neuaddau’r Deyrnas sôn am y profiadau da a gawson nhw. Holwch y brawd sy’n cydlynu’r gwaith i lanhau ac i gynnal a chadw’r Neuadd am y trefniadau lleol.

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: my pen. 41 (30 mun.)

 • Adolygiad o’r Cyfarfod a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 142 a Gweddi

  Cofiwch: Chwaraewch y gerddoriaeth unwaith, ac yna dylai’r gynulleidfa ganu’r gân newydd.