Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Ionawr 2016

18-24 Ionawr

ESRA 1-5

18-24 Ionawr
 • Cân 85 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Mae Jehofa yn Cadw Ei Addewidion”: (10 mun.) [Dangoswch y fideo Cyflwyniad i Esra.]

  • Esr 3:1-6—Cyflawnir proffwydoliaethau Jehofa yn ddi-ffael (w06-E 1/15 19 ¶2)

  • Esr 5:1-7—Gall Jehofa ddylanwadu ar bethau er mwyn sicrhau llwyddiant ei bobl (w06-E 1/15 19 ¶4; w86-E 1/15 9 ¶2; w86-E 2/1 29 blwch)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • Esr 1:3-6—Ai ffydd wan oedd y rheswm i rai Israeliaid ddewis peidio â dychwelyd i Jerwsalem? (w06-E 1/15 17 ¶5; 19 ¶1)

  • Esr 4:1-3—Pam gwrthododd Sorobabel a Jesua y cymorth a gynigiwyd gan rai? (w06-E 1/15 19 ¶3)

  • Beth rydw i’n ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa bwyntiau o’r darlleniad y gallaf eu defnyddio yn y weinidogaeth?

 • Darlleniad o’r Beibl: Esr 3:10–4:7 (Hyd at 4 mun.)

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Galwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) Cyflwynwch erthygl olaf rhifyn cyfredol y Watchtower. Paratowch y ffordd ar gyfer ail alwad.

 • Ail Alwad: (Hyd at 4 mun.) Dangoswch sut i alw’n ôl ar rywun a ymatebodd yn dda i gyflwyniad oedd yn seiliedig ar erthygl olaf rhifyn cyfredol y Watchtower. Paratowch y ffordd ar gyfer yr alwad nesaf.

 • Astudiaeth Feiblaidd: (Hyd at 6 mun.) Dangoswch astudiaeth Feiblaidd. (bh 20-21 ¶6-8)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 40

 • “Rhoir y Pethau Hyn i Gyd yn Ychwaneg i Chwi”: (5 mun.) Anerchiad yn seiliedig ar Mathew 6:33 a Luc 12:22-24. Gofynnwch i gyhoeddwyr sôn am achlysuron lle maen nhw’n teimlo bod Jehofa wedi gofalu am eu hanghenion materol ar ôl iddyn nhw roi’r Deyrnas yn gyntaf.

 • Eich Gair—“‘Ie’ a ‘Nage’ Hefyd”?: (10 mun.) Trafodaeth. (w14-E 3/15 30-32)

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: my pen. 43 (30 mun.)

 • Adolygiad o’r Cyfarfod a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 32 a Gweddi