Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Ionawr 2016

11-17 Ionawr

2 CRONICL 33-36

11-17 Ionawr
 • Cân 35 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Mae Jehofa yn Gwerthfawrogi Gwir Edifeirwch”: (10 mun.)

  • 2Cr 33:2-9, 12-16—Oherwydd iddo edifarhau, cafodd Manasse drugaredd (w05-E 12/1 21 ¶5)

  • 2Cr 34:18, 30, 33—Gall darllen y Beibl a myfyrio arno effeithio’n ddwys arnon ni (w05-E 12/1 21 ¶10)

  • 2Cr 36:15-17—Ni ddylwn gymryd amynedd a thrugaredd Jehofa yn ganiataol (w05-E 12/1 21 ¶7)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • 2Cr 33:11—Pa broffwydoliaeth gafodd ei chyflawni pan gymerwyd Manasse i Fabilon? (it-1-E 62 ¶2)

  • 2Cr 34:1-3—Sut gall esiampl Joseia ein calonogi? (w05-E 12/1 21 ¶6)

  • Beth rydw i’n ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa bwyntiau o’r darlleniad y gallaf eu defnyddio yn y weinidogaeth?

 • Darlleniad o’r Beibl: 2Cr 34:22-33 (Hyd at 4 mun.)

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Galwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) Cyflwynwch bwnc clawr rhifyn cyfredol y Watchtower. Paratowch y ffordd ar gyfer ail alwad.

 • Ail Alwad: (Hyd at 4 mun.) Dangoswch sut i alw’n ôl ar rywun a ymatebodd yn dda i gyflwyniad oedd yn seiliedig ar bwnc clawr rhifyn cyfredol y Watchtower. Paratowch y ffordd ar gyfer yr alwad nesaf.

 • Astudiaeth Feiblaidd: (Hyd at 6 mun.) Dangoswch astudiaeth Feiblaidd. (bh 9-10 ¶6-7)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 77

 • Mae Edifarhau yn Gwneud Gwahaniaeth: (10 mun.) Anerchiad gan henuriad. (w06-E 11/15 27-28 ¶7-9)

 • Bod yn Barod i Faddau: (5 mun.) Trafodaeth. Dangoswch y fideo Dod yn Ffrind i Jehofa—Bod yn Barod i Faddau. (Ewch i jw.org, ac edrychwch o dan CYHOEDDIADAU > FIDEOS > Dod yn Ffrind i Jehofa.) Wedyn, gofynnwch i’r plant sôn am y gwersi yn y fideo.

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: my pen. 42 (30 mun.)

 • Adolygiad o’r Cyfarfod a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 29 a Gweddi