Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl y byddai’r byd yn lle gwell petasai pawb yn dilyn yr egwyddor hon?

Adnod: Heb 13:18

Cynnig: Mae’r Beibl yn ein hannog ni i fod yn onest ym mhob peth. Mae gonestrwydd yn cyffwrdd â phob agwedd ar ein bywydau. Dyna bwnc rhifyn hwn o’r Watchtower.

THE WATCHTOWER (tudalen gefn)

Cwestiwn: Hoffwn i gael eich barn ar y cwestiwn hwn. [Darllenwch y cwestiwn cyntaf.] Mae rhai pobl yn credu bod rhan ohonon ni’n parhau i fyw yn rhywle arall ar ôl inni farw, tra bo eraill yn credu bod bywyd yn gorffen yn gyfan gwbl. Beth rydych chi’n ei gredu?

Adnod: Pre 9:5

Cynnig: Mae’r erthygl hon yn trafod beth mae’r Beibl yn ei ddweud ar y pwnc. Beth am gael cipolwg arni? Yna cawn drafod hyn rywdro arall.

NEWYDDION DA ODDI WRTH DDUW!

Cynnig: Galw heibio ydw i er mwyn dweud wrthych chi am gwrs astudio’r Beibl am ddim. Mae’r llyfryn hwn yn dangos lle i fynd yn y Beibl i gael atebion i gwestiynau pwysig.

Cwestiwn: Ydych chi erioed wedi darllen y Beibl? Hoffwn i ddangos i chi pa mor hawdd yw’r gwersi yn y llyfryn hwn. [Edrychwch ar gwestiwn 1 yng ngwers 2.]

Adnod: Dat 4:11

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.